درباره ما

همراهان عزیز:
 
ابتدا از همراهی شما عزیزان گرامی برای انتخاب محصولات زرین سپاس گذاریم.
تولیدی زرین راهکار و معیار خود را برپایه روابط متقابل بین تولید کننده ، توزیع کننده و مشتریان گرامی جهت ارتقای محصولات و توسعه همکاری در کشور عزیزمان ایران می داند.
به باور ما تناسب قیمت تامین به موقع کالا و کیفیت مورد نیاز محصولات موثرترین راه ماندگاری و توسعه بوده ، اعتماد و انتظار مشتریان گرامی را پاسخ می دهد و تولید داخلی از این بابت خشنود میگردد.
امیدوارم با همکاری شما همراهان عزیز بتوانیم تولید ملی را افزایش و نیاز جامعه خود را با اتکا به میهن اسلامی خود تامین نماییم.
دست حق همراهتان
محمد اخوان         

نام و نام خانوادگی

شماره همراه